محل تبلیغات شمااهداف کلی برنامه درس عربی در مقطع متوسطه اهداف کلی برنامه درس عربی در مقطع متوسطه الف) حیطه شناختی (حوزه دانش­ها) · آشنایی با تعداد زیادی از واژگان پرکاربرد قرآن و فرهنگ اسلامی · آشنایی با ساختارهای مهم جملات عربی · آشنایی با ممیّزات و ویژگی­ های زبان عربی در مقایسه با زبان فارسی · آشنایی با قرائت و صحیح خوانی متون عربی · آشنایی با متون مختلف عربی در قالب بیان ارزش­ ها و مسایل اخلاقی · آشنایی با روش تجزیه و ترکیب کلمات و عبارات · آشنایی با مباحث صرفی و
رویکرد درس عربی راهنمای برنامه درسی چنین است : پرورش مهارتهای چهارگانه زبانی به منظور فهم عبارات و متون اسلامی و كمك به فهم بهتر زبان وادبیات فارسی متون و عبارات به کار رفته در کتب تازه تألیف پیرامون موضوعات مصوّب برنامه درس ملیّ خواهد بود .»

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

جغرافیای شهرستان زبرخان