محل تبلیغات شما
اهداف کلی برنامه درس عربی در مقطع متوسطه اهداف کلی برنامه درس عربی در مقطع متوسطه الف) حیطه شناختی (حوزه دانش­ها) · آشنایی با تعداد زیادی از واژگان پرکاربرد قرآن و فرهنگ اسلامی · آشنایی با ساختارهای مهم جملات عربی · آشنایی با ممیّزات و ویژگی­ های زبان عربی در مقایسه با زبان فارسی · آشنایی با قرائت و صحیح خوانی متون عربی · آشنایی با متون مختلف عربی در قالب بیان ارزش­ ها و مسایل اخلاقی · آشنایی با روش تجزیه و ترکیب کلمات و عبارات · آشنایی با مباحث صرفی و

اهداف کلی برنامه درس عربی در مقطع متوسطه

برنامه درس ملی عربی2

· ,عربی ,آشنایی ,درس ,کلی ,اهداف ,آشنایی با ,· آشنایی ,عربی در ,مقطع متوسطه ,در مقطع

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

مدرسه امام علی